Kệ Drive-in

Sản phẩm nổi bật

Kệ Drive-in

Nhiệm vụ nặng nề lái xe trong kệ hệ thống nhà kho

Chiều cao của các rack bên cạnh tường là 6975mm. Nó có thể tải 4 lớp hàng hoá và 4 pallet theo chiều sâu hướng. Các kệ trong phần giữa của các nhà kho, chiều cao của nó là 8700. Nó có thể tải 5 lớp hàng hoá và 5 pallet theo chiều sâu hướng. Dưới pallet được đặt trên sàn nhà, nó có thể tiết kiệm một số chi phí. Hướng dẫn đường sắt ở màu vàng có hiệu quả có thể bảo vệ sự ngay thẳng và đảm bảo an toàn rack.


Kệ Drive-in pallet được phát triển trên kệ selective pallet tiêu chuẩn. Nó có thể cải thiện đáng kể kho space sử dụng bằng cách giảm các lối đi. Nó là thích hợp để lưu trữ hàng hoá với số lượng lớn nhưng vài giống.

1231234

  • QR CODE