Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Tin tức

Áp lực trong kệ hồ sơ
Mar 11, 2016

Áp lực trong kệ bởi hướng dẫn ray, dầm, cột, mang thành phần xe đẩy, theo một quỹ đạo nhất định nghiêng một góc cố định với các chùm tia, mang cùng các bài hát xe đẩy chạy từ mặt trước của pallet đẩy khay vào việc vận chuyển, sau đó điền pallet trong bản gốc sẽ được đẩy ra phía sau. Slide trên slide, slide chính nó có một khuynh hướng nhất định, việc vận chuyển sẽ tự động trượt vào trước lối vào. Áp lực trong kệ tổng thể cấu trúc "clip" về nguyên tắc, mang một khay đặt trong một chiếc xe nhỏ lần lượt bị đẩy vào các kệ trang trí nội thất, vào kệ với quyền truy cập vào cùng một hướng, nhưng không cần các xe tải vào kệ bên trong, vì chỉ đạo sâu của kệ có thể thiết kế cho nhiều vị trí pallet, space sử dụng, áp lực trong kệ trên kệ trung bình. Kết quả hoạt động và an toàn là cao hơn các kệ Drive-in, sử dụng rộng rãi trong kho lạnh, một thư viện và các ngành công nghiệp điện tử.

  • QR CODE