Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Tin tức

Ngăn kệ
Mar 11, 2016

Ngăn kéo Rack, còn được gọi là kệ khuôn, bao gồm các cột. Ngăn kéo lớp, rod, tự khóa thiết bị, mang, slide thành phần. Các kệ lưu trữ tất cả các loại nấm mốc, bạn có thể cấu hình kích tô đầu chuỗi và chuyển động ngang của xe có thể dễ dàng khuôn nâng ngăn kéo lớp 2/3 có thể được gỡ bỏ. Ngăn kéo trượt lớp là chủ yếu, laminates, mang thành phần. Dăm soạn cũng bởi lực lượng khung và thép tấm, mỗi slide bằng hai vòng bi trước và phía sau cố định lên và xuống, bạn có thể tự do di chuyển thông qua các đường rãnh hướng dẫn, cuộc kháng chiến nhỏ, bạn có thể dễ dàng kéo ra ngăn kéo bằng một tay, làm giảm cường độ lao động. Tự khóa thiết bị bao gồm của một mùa xuân định vị và pin, đảm bảo rằng các ngăn kéo không thể di chuyển trở lại tại chỗ, và trong đột quỵ nhiều không ảnh hưởng đến hoạt động của các ngăn kéo.

  • QR CODE