Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Tin tức

Tầng lửng làm đau đớn ở Nam Mỹ
Oct 09, 2015

Lễ kỷ niệm cho một gác lửng lớn làm đau đớn dự án đã hoàn thành ở Nam Mỹ.

Ngày 22 tháng 9 năm 2015, Sunnyrack cài đặt kỹ sư trở lại Nanjing sau khi ở Nam Mỹ cho hơn một tháng.

Đội ngũ lắp đặt ba thành viên là ở Nam Mỹ hướng dẫn cài đặt cho một rack ba lớp tầng lửng. Toàn bộ chiều cao của giá đỡ ba lớp tầng lửng này là 7050mm. Nó bao gồm hơn 5000m 2. Các kệ được trang bị nền tảng băng tải và thép như kiểm đếm lá. Nó cải thiện đáng kể kho space sử dụng và các hàng hoá lưu trữ hiệu quả.

Khách hàng rất hài lòng với sản phẩm đã hoàn thành và sẽ trở lại với chúng tôi với một tầng lửng dự án.


Một cặp:Miễn phí/Tiếp theo:Khay thép lợi thế
  • QR CODE